• Articles (Abdominoplàstia)


Quan està indicada una abdominoplastia?

L’elecció de la tècnica idònia per tal de reduir l’excés de volum abdominal depèn de múltiples factors com la qualitat de la pell, l’edat de la pacient, la seva constitució general,… L’abdominoplastia està indicada en aquells casos en que l’excés de greix a nivell de l’abdomen (“michelin”) s’acompanya de:

 • Laxitud o flaccidesa després dels embarassos i/o grans pèrdues de pes (“estries” importants i sobrant de pell).

 • Separació excessiva de la musculatura abdominal (“diàstasi de rectes”).

Quins són els objectius de la cirurgia?

 • Eliminar la pell i greix sobrants.
 • Reforçar la musculatura abdominal
 • Deixar el ventre pla i redefinir la cintura.

En què consisteix la intervenció?

 • La intervenció consisteix en la resecció del sobrant de pell i greix infraumbilicals associat o no, a una reubicació de la musculatura abdominal (plicatura dels rectes abdominals) que en molts casos ha perdut la correcta disposició per la distensió dels teixits pròpia de l’edat.

 • La intervenció es farà amb anestèsia general.

 • Abans de començar la intervenció el cirurgià dibuixarà a la pell l’abdomen les línies que l’orientaran en la correcta resecció de teixit sobrant.Quina és la durada de la intervenció?

La durada aproximada de la intervenció és de 2 a 2,30 hores.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

 • Sagnat de la ferida quirúrgica. En un petit percentatge de casos pot requerir transfusió sanguínia i/o reintervenció.

 • Seroma: Cúmul de líquid clar (sèrum) a la ferida, generalment a l’abdomen. És una complicació freqüent (20-30%). En la major part dels casos s’haurà d’evacuar la col·lecció mitjançant una punció.

 • Infecció de la ferida quirúrgica.

 • Pèrdua de la sensibilitat: transitòria és habitual i és recuperable en més d’un 95% dels casos.

 • Irregularitats del contorn de la pell i asimetria: Alguns factors com el to elàstic de la pell, dipòsits de greix, prominències òssies i to muscular poden contribuir. Melic: Molt poc freqüents la malposició, aparença inestètica o pèrdua.

 • Retard de la cicatrització: Obertura de la ferida i/o pèrdua limitada de pell que pot requerir cirurgia addicional. Els/les pacients fumadors/es tenen un major risc de complicacions en la cicatrització. Cicatrius hipertròfiques/o inestètiques: Es freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment.

 • Trombosi, TEP: Excepcional en absència de factors de risc.

Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

Es necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presencia d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió,…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Que passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per a un correcte control de les constants vitals en la primera hora després de l’anestèsia.

L’ingrés a la clínica serà de 2 a 3 dies en funció del dèbit dels drenatges. Durant aquests primers dies després de la intervenció portarà dos drenatges a l’abdomen per a evitar l’acumulació de líquids.

A la planta d’hospitalització es realitzaran cures tòpiques de la ferida quirúrgica i control dels drenatges fins al moment de l’alta en que es retiraran els drenatges i es col·locarà la faixa abdominal.
Les cicatrius que presentarà després de la cirurgia seran:

 • Una cicatriu petita al voltant del melic

 • Una cicatriu corbada horitzontal entre les dos crestes ilíaques.

Que passarà després de l’alta?

El dolor postoperatori es pot controlar correctament amb analgèsics moderats durant 1 setmana a 15 dies. Haurà de portar una faixa abdominal durant el primer mes i des del moment de l’alta. La baixa laboral o restricció d’activitat habitual serà mínim 2 setmanes, habitualment 3 setmanes, tot i que s’haurà d’esperar un mes per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol tipus d’esport)

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius a partir del primer mes però la inflamació per sota del melic pot durar fins a 3 mesos.

A partir dels 6-8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.