• Articles (Mamoplàstia d'augment)

Quan està indicat un augment mamari?

L’augment de mama amb pròtesi està indicat en aquells casos en que existeix:

 • Hipoplàsia de la mama (pits petits)

 • Pseudoptosi o hipoplàsia involutiva (pacients sense massa pit prèviament, que per lactàncies o aprimament important han perdut volum, la mama s’ha buidat i desitgen recuperar o millorar el volum antic).

 • Asimetria mamària
En què consisteix la intervenció?

A través d’una petita incisió (3 - 4 cm) s’aixeca el teixit mamari i es crea una butxaca on es col·loca la pròtesi, ja bé directament a sota de la glàndula, o bé per sota del múscul pectoral.
Tant el lloc on es realitza la incisió com la col·locació de la pròtesi pre o reto pectoral es decideix depenent de l’anatomia de la pacient (disposició de la cavitat toràcica i forma de la mama).

La cicatriu pot ser :

 • A la meitat inferior de l’arèola (en l’interfase de color entre l’arèola i la pell)
 • A l’aixella
 • Al solc submamari

La intervenció es farà amb anestèsia general.
Abans de començar la intervenció el cirurgià dibuixarà a la pell del tòrax les linies que l’orientaran en la correcta dissecció de la butxaca per la pròtesi.Quina és la durada de la intervenció?

La durada aproximada de la intervenció és d’aproximadament 1 a 1,30 hores

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

 • Hematoma post quirúrgic que pot requerir reintervenció. Quantificat en un 2% de casos i més freqüent en la via periareolar retroglandular. Un petit percentatge de casos pot requerir transfusió.

 • Infecció de la ferida quirúrgica: Requereix la retirada de la pròtesi. Es poc freqüent, aproximadament en menys d’un 1% de casos.

 • Contractura capsular. Es tracta d’una retracció excessiva de la càpsula peri-protèsica que es crea en tots els casos durant la cicatrització. Aquesta retracció produeix diferents graus de duresa i deformitat del contorn mamari. En la seva forma greu en un 6-7% de casos.

 • Asimetria: La cirurgia d’augment mamari no corregeix les petites diferències de volum normals entre les dos mames ni tampoc corregeix la posició de les arèoles respecte el tòrax o la base d’implantació del pit.

 • Arrugues visibles: En pacients molt primes es possible que s’insinuïn els plecs de la pròtesi a traves de la pell en determinades posicions.

 • Mal posició o Rotació de l’implant: Únicament es visible amb els implants anatòmics.

 • Extrusió: Exposició del implant a través de la pell. En tots els casos serà necessari retirar la pròtesi. És una complicació pràcticament exclusiva per els casos de reconstrucció mamaria.

 • Pèrdua de sensibilitat del mugró. Transitòria és habitual i és recuperable en més d’un 95% de casos.

 • Cicatrius hipertròfiques o inestètiques: És freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment. Els/les pacients fumadors/es tenen un major risc de complicacions en la cicatrització.

 • Trombosi, TEP: Excepcional en absència de factors de risc.

Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

Es necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presència d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Què passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals durant la primera hora després de l’anestesia.

L’ingrés a la clínica és d’una nit. Durant aquestes primeres 24h portarà un drenatge a cada mama per evitar l’acumulació de líquids. Abans de l’alta es realitzarà la primera cura tòpica, es retiraran els drenatges i es deixarà col·locat el sostenidor, que haurà de portar durant el primer mes, nit i dia.

Què passarà després de l’alta?

El dolor postoperatori es pot controlar correctament amb analgèsics moderats durant 3-5 dies.

Es deixarà un embenat adhesiu els primers 3 a 5 dies per reforçar la posició de la pròtesi.

Haurà de portar un sostenidor de tipus esportiu durant el primer mes i des del moment de l’alta. La baixa laboral o restricció d’activitat habitual (sobretot amb els braços) serà mínim de 10 dies - 2 setmanes, tot i que s’haurà d’esperar un mes per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol altre tipus d’esport).

Els punts es retiren a partir dels 7 – 10 dies.

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius de forma immediata però la inflamació pot durar fins a 1 mes. A partir dels 6 -8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.