• Articles (Blefaroplàstia)

Quan està indicada una blefaroplastia?

La blefaroplastia és una cirurgia destinada a aquelles persones que tenen un excés de greix (bosses) i/o pell a les parpelles superiors i inferiors. En general està relacionat amb la laxitud dels teixits i l’envelliment tot i que alguns trets hereditaris poden influir en la precocitat i l’abast de d’aquest excés.

Excedent de pell sobretot a la parpella superior.

Excedent de bosses grasses sobretot a la parpella inferior

Quins són els objectius de la cirurgia?

La correcció del despenjament de les parpelles així com la desaparició de les bosses permet minvar les senyals de l’envelliment en l’entorn de l’ull i proporciona una mirada descansada. La cirurgia de les parpelles influeix notòriament en l’aparença de la cara. Un bon diagnòstic preoperatori és fonamental, la cirurgia s’ha d’individualitzar per cada pacient.
En què consisteix la intervenció?

Parpella superior:

Es realitza l’incisió buscant els plecs naturals de la parpella de manera que després de extreure el sobrant de pell i la bossa de greix del cantó intern de l’ull la cicatriu quedi amagada en el plec natural de l’ull.

Parpella inferior:

Existeixen dues tècniques Transpalpebral: Es realitza l’incisió just per sota de la línea de les pestanyes
Transconjuntival: es realitza l’incisió a l’interior de la parpella. A través d’aquestes incisions s’extreu el greix localitzat en petites bosses i l’excés de pell si s’escau (tècnica transpalpebral)
La intervenció es farà amb anestèsia local amb o sense sedació.

Abans de començar la intervenció el cirurgià dibuixarà a la pell de la parpella superior les línies que l’orientaran en la correcta resecció de la pell de la parpella.Quina és la durada de la intervenció?

La durada de la intervenció és d’aproximadament 1 a 2 hores segons la tècnica a realitzar i si es realitzen parpella superior i inferior.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

  • Sagnat de la ferida quirúrgica i Hematoma retrobulbar és excepcional encara que de gran transcendència i podria ocasionar ceguera.

  • Infecció de la ferida quirúrgica: Molt poc freqüent

  • Asimetria: en general, en petita mesura es corregeix amb el temps

  • Cicatrius hipertròfiques o inestètiques: És freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment.
Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

És necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presència d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Que passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals en els primers 30min - hora després de l’anestesia.
Es una cirurgia ambulatòria, no caldrà ingrés

Les cicatrius que presentarà després de la cirurgia seran:

  • Una cicatriu en el plec natural de la parpella superior.

  • Una cicatriu sota de les pestanyes de la parpella inferior o bé en el interior de la parpella (invisible)Què passarà després de l’alta?

És habitual que en les primeres hores després de l’intervenció apareguin molèsties sobretot de tipus inflamatori i certa sensació de tibantor que es poden controlar correctament amb analgèsics moderats durant 3-5 dies. Apareixen equimosi o blaus en les primeres hores que poden durar entre 10 i 15 dies. És recomanable que les primeres 48h es realitzi repòs relatiu amb el capçal elevat i compreses oculars fredes.

Els primers punts es comencen a retirar en 5 dies.

Es podrà començar a fer activitat física normal a partir del mes.

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius de forma immediata però la inflamació pot durar fins a 1 mes.

A partir dels 6-8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.