• Articles (Cruroplàstia)

Quan està indicada una cruroplastia?

L’elecció de la tècnica idònia per tal de reduir l’excés de volum les cuixes depèn de múltiples factors com la qualitat de la pell, l’edat de la pacient, la seva constitució general,…

La cruroplastia està indicada en aquells casos en que l’excés de greix a la cara interna de les cuixes (per sobre del genoll) s’acompanya de laxitud o flaccidesa després de grans pèrdues de pes (“estries” importants i sobrant de pell) o bé per l’abandonament perllongat de les activitats esportives, per predisposició familiar o simplement per envelliment.

Quins són els objectius de la cirurgia?

 • Eliminar la pell i greix sobrants.

 • Redefinir el contorn normal de la cuixa corregint el despenjament i la flacciditat.

En què consisteix la intervenció?

La intervenció consisteix en la resecció del sobrant de pell i greix a la cara interna de la cuixa per sobre del genoll. Això comporta una sèrie de cicatrius en major o menor mida en funció de la quantitat sobrant de pell.

 • Només a la línea del bikini (engonal)

 • A la línia engonal amb una prolongació vertical per la cara interna de la cuixa fins al genoll.


La intervenció es farà amb anestèsia general.

Abans de començar la intervenció el cirurgia dibuixarà a la pell del braç les línees que l’orientaran en la correcta resecció del teixit sobrant.


Quina és la durada de la intervenció?

La durada aproximada de la intervenció és d’aproximadament 1,30 a 2 hores.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

 • Sagnat de la ferida quirúrgica. En un petit percentatge de casos pot requerir transfusió sanguínia i/o reintervenció.

 • Seroma: Cúmul de líquid clar (sèrum) a la ferida. És una complicació poc freqüent. En la major part dels casos s’haurà d’evacuar la col·lecció mitjançant una punció.

 • Infecció de la ferida quirúrgica.

 • Pèrdua de la sensibilitat: transitòria és habitual i és recuperable en més d’un 95% dels casos.

 • Irregularitats del contorn de la pell i asimetria: Alguns factors com el to elàstic de la pell, dipòsits de greix, prominències òssies i to muscular poden contribuir.

 • Retard de la cicatrització: Obertura de la ferida i/o pèrdua limitada de pell que pot requerir cirurgia addicional. Els/les pacients fumadors/es tenen un major risc de complicacions en la cicatrització. Cicatrius hipertròfiques/o inestètiques: és freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment.

 • Trombosi, TEP: Excepcional en absència de factors de risc.

Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

Es necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presencia d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió,…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Què passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals en la primera hora després de l’anestèsia.

L’ingrés a la clínica serà de 2-3 dies en funció del dèbit dels drenatges. Durant aquestes primers dies després de la intervenció portarà un drenatge a cada engonal per evitar l’acumulació de líquids. A la planta d’hospitalització es realitzaran cures tòpiques de la ferida quirúrgica i control dels drenatges fins al moment de l’alta en que es retiraran els drenatges i es col·locarà un sistema compressiu.

La cicatriu que presentarà després de la cirurgia comença a l’engonal i s’allarga per la cara interna de la cuixa amb major o menor longitud en funció de la quantitat de pell que s’ha d’extreure.


Què passarà després de l’alta?

El dolor postoperatori es pot controlar correctament amb analgèsics moderats durant 1 setmana-15 dies. Haurà de portar una faixa de compressió durant el primer mes i des del moment de l’alta La baixa laboral o restricció d’activitat habitual serà mínim de 3 setmanes, habitualment 4 setmanes, tot i que s’haurà d’esperar un mes i mig per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol tipus d’esport)

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius a partir del primer mes però la inflamació pot durar fins a 3 mesos.

A partir dels 6-8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.