• Articles (Liposucció)

Quan està indicada una liposucció?

La liposucció està indicada en cas de lipodistròfies localitzades o acumulació de greix profund, es a dir, greix de reserva que no és dieta depenent. L’aparició de lipodistròfies acostuma a estar relacionada amb factors hormonals i hereditaris.

La majoria de les lipodistròfies s’associen a cel·lulitis, també coneguda com “pell de taronja”, que és una alteració més superficial, del teixit cel·lular subcutani, que millora després de la cirurgia tot i que el seu tractament és mèdic.

Quins són els objectius de la cirurgia?

A través de la liposucció corregim els dipòsits de greix localitzats en determinades parts del cos que no responen ni a la dieta ni a l'exercici físic.

És una tècnica que permet aconseguir una remodelació corporal per mitjà de mínimes cicatrius cutànies.

En què consisteix la intervenció?

La tècnica de liposucció és simple, inicialment, es realitzen unes petites incisions d’uns 2mm. a través de les quals el cirurgià introdueix sèrum fisiològic en les àrees a tractar de manera que facilita l’extracció del greix i disminueix el sagnat per operatori. Acte seguit es succiona mitjançant una cànula de liposucció el greix acumulat en excés fins extreure la quantitat desitjada i sempre dins d’uns paràmetres bàsics de seguretat quirúrgica. Un cop finalitzada la cirurgia i en el mateix quiròfan es col·locarà una faixa de compressió que ha de cobrir totes les àrees tractades.

La intervenció es pot fer amb anestèsia local amb o sense sedació, anestèsia loco-regional o anestèsia general en funció de les àrees a tractar.

Abans de començar la intervenció el cirurgià dibuixarà a la pell les línies (cercles concèntrics) que l’orientaran en la correcta liposucció dels dipòsits de greix sobrants.


Quina és la durada de la intervenció?

La durada de la intervenció dependrà del total d’àrees a tractar.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

  • Infecció de la ferida quirúrgica: És molt poc freqüent.

  • Hematoma/equimosi: Són del tot habituals de forma lleu i superficials.

  • Irregularitats del contorn de la pell, asimetria i/o flacciditat: Es contempla com a habitual un 10% de petits retocs a l’any sobretot en liposuccions de grans volums i diverses zones. Tenen relació amb la qualitat de la pell o el seu to elàstic, prominències òssies i dipòsits de greix.

  • Anèmia aguda: És freqüent l’ortostatisme i mareig en el postoperatori. Es excepcional la necessitat de transfondre sang, encara que no es pot descartar mai en extracció de grans volums.

  • Pèrdua de la sensibilitat: transitòria és habitual i és recuperable en més d’un 95% dels casos.

  • Trombosi, TEP: Excepcional en absència de factors de risc.

Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

Es necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presencia d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió,…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Què passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals en la primera hora després de l’anestèsia.

La durada de l’ingrés a la clínica dependrà del tipus d’anestèsia realitzada:

  • Ambulatori sense ingrés en cas d'anestèsia local.

  • Ingrés de 24h en cas d’anestèsia general o locoregional.

Ja a quiròfan se li col·locarà una faixa que haurà de portar durant un mes, nit i dia. La faixa és molt important i de gran ajuda per aconseguir un millor resultat final ja que facilita la correcta readaptació dels teixits.


Què passarà després de l’alta?

Després de la cirurgia les àrees tractades s’inflamaran i apareixeran grans equimosi. Tot plegat pot provocar una sensació de cremor similar a les agulletes que apareixen després de realitzar un exercici físic intens. És un dolor que es pot controlar correctament amb analgèsics moderats durant els primers 7 -10 dies.

Les equimosis duraran aproximadament entre 10 dies i tres setmanes.

La faixa que es col·loca a quiròfan s’haurà de portar durant el primer mes.

És recomanable realitzar drenatges limfàtics precoces.

La baixa laboral o restricció d’activitat habitual serà mínim 2 setmanes, habitualment 3 setmanes, tot i que s’haurà d’esperar un mes per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol tipus d’esport)

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius a partir del primer mes però la inflamació pot durar fins a 3 mesos.

La remodelació corporal és permanent.