• Articles (Otoplàstia)

Quan està indicada una otoplàstia?

La otoplàstia és una cirurgia indicada en cas d’orelles prominents o en nansa (separades del cap). És recomanable realitzar-la a partir dels 7-9 anys d’edat per a que el desenvolupament complert de l’orella hagi finalitzat.

En general el defecte de l’orella prominent es pot originar per una o dues causes:

  • Conxa massa gran (és l’angle des de l’orella fins al crani).

  • Falta de plec (antihèlix) a la part superior de l’orella.

Quins son els objectius de la cirurgia?

L’objectiu de la cirurgia es la correcció de la posició del pavelló auricular.

En què consisteix la intervenció?

Es realitza una incisió a la part posterior de la orella per tal d’exposar el cartílag auricular que es remodela i es fixa en la nova posició amb punts. En alguns casos es necessari tallar el cartílag per una millor adaptació.

La intervenció es farà amb anestèsia local amb o sense sedació.


Quina és la durada de la intervenció?

La durada de la intervenció és d’aproximadament 1,30 a 2 hores segons la tècnica a realitzar.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

  • Sagnat de la ferida quirúrgica, Hematoma és poc freqüent en cas d'hematoma pot ser necessari drenar els coalls.

  • Infecció de la ferida quirúrgica: Molt poc freqüent

  • Asimetria: en general en petita mesura es corregeix amb el temps

  • Afluixament dels punt de sustentació del cartílag

  • Cicatrius hipertròfiques/o inestètiques: És freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment.


Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

Es necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presència d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió,…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Què passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals en els primers 30 min - 1 hora després de l’anestesia.

Al tractar-se d’una cirurgia ambulatòria, no caldrà ingrés.

Marxarà a casa amb un embenat compressiu de les orelles que posteriorment es recanviarà per una cinta elàstica.

Les cicatrius que presentarà després de la cirurgia estaran amagades darrere de la orella.

Què passarà després de l’alta?

És habitual que en les primeres hores després de l’intervenció apareguin molesties sobretot de tipus inflamatori i certa sensació de tibantor que es poden controlar correctament amb analgèsics moderats durant 3-5 dies. Apareixen equimosi o blaus en les primeres hores que poden durar entre 10 i 15 dies.

És recomanable que els primers 15 dies es faci ús d’una banda compressiva per tal de mantenir la correcta posició de les orelles i facilitar el procés de desinflamació dels teixits.

Els punts es retiraran a partir dels 7 -10 dies.

S’haurà d’esperar un mes per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol altre tipus d’esport).

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius de forma immediata però la inflamació pot durar fins a 1 mes.

A partir dels 6-8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.