• Articles (Mamoplàstia Reductiva)

Quan està indicada una reducció mamària?

La reducció de pit està indicada en tots aquells casos en que el volum excessiu de la mama no es correspon amb la resta del cos. En general s’associa a un menor o major grau de ptosi.

Quins són els objectius de la cirurgia?

Es una cirurgia destinada a disminuir el volum del pit i al mateix temps corregir la ptosi mamària, és a dir, el descens excessiu del mugró (per sota del solc submamari) causat pel propi pes de la mama.

En cas de ser necessari es pot també reduir la mida de l’arèola.

En que consisteix la intervenció?

L’ elecció de la tècnica idònia per tal de re definir la forma del pit depèn de múltiples factors com la qualitat de la pell, l’edat de la pacient, la seva constitució general,…

La intervenció consisteix en l’extirpació de teixit mamari i pell de la mama de tal manera que al remodelar la resta de glàndula mamaria s’obté un pit més petit, lleuger i ferm.

Segons el grau de gigantomastia la cicatriu pot ser:

 • Vertical: En casos lleus.

 • T invertida: És el cas més habitual ja que permet una millor adaptació cutània.

La intervenció es farà amb anestèsia general.

Abans de començar la intervenció el cirurgia dibuixarà a la pell del pit les línies que l’orientaran en la correcta remodelació de la pell i la glàndula mamaries.


Quina és la durada de la intervenció?

La durada aproximada de la intervenció és d’aproximadament 2 a 3 hores segons la tècnica i la mida de la mama.

Quines complicacions poden aparèixer?

Com en tot tipus d’intervenció, poden aparèixer tota una sèrie de complicacions generals, i d’altres específiques derivades del procediment concret. Aquestes complicacions poden ser:

 • Sagnat de la ferida quirúrgica. En un petit percentatge de casos pot requerir transfusió sanguínia i/o reintervenció.

 • Infecció de la ferida quirúrgica.

 • Pèrdua de la sensibilitat de la pell i/o del mugró: transitòria és habitual i és recuperable en més d’un 95% dels casos.

 • Asimetria: Cert grau d'asimetria és natural en la major part de les dones. Alguns factors com el to elàstic de la pell, la disposició de les costelles i l’alineació de l’esquena poden contribuir.

 • Retard de la cicatrització: Obertura de la ferida i/o pèrdua limitada de pell que pot requerir cirurgia addicional. Els/les pacients fumadors/es tenen un major risc de complicacions en la cicatrització. Cicatrius hipertròfiques o inestètiques: És freqüent que durant els primers mesos les cicatrius presentin envermelliment.

 • Trombosi, TEP: Excepcional en absència de factors de risc.

Aquestes complicacions normalment es resolen amb tractament mèdic, però en algun cas poden arribar a necessitar una reintervenció, quasi sempre d’urgència. Tot i que la reintervenció afegeix un risc mínim, en algun cas pot tenir conseqüències greus.

És necessari que adverteixi al seu metge de possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, o qualsevol altra circumstància. La presència d’altres malalties concomitants (diabetis, obesitat, hipertensió,…) pot augmentar la freqüència o la gravetat de les complicacions.

Què passarà després de la intervenció?

Després de la cirurgia se us traslladarà a la reanimació de quiròfan per un correcte control de les constants vitals en la primera hora després de l’anestèsia.

L’ingrés a la clínica serà de 2 dies en funció del dèbit dels drenatges. Durant aquestes primeres 48 hores portarà un drenatge a cada mama per evitar l’acumulació de líquids. En el moment de l’alta es realitzarà la primera cura tòpica, es retiraran els drenatges i es deixarà col·locat el sostenidor, que haurà de portar durant el primer mes, nit i dia.

Les cicatrius que presentarà després de la cirurgia seran:

 • Una cicatriu periareolar.

 • Una cicatriu vertical des de l’arèola fins el solc submamari

 • Una cicatriu en el solc submamariQuè passarà després de l’alta?

El dolor postoperatori es pot controlar correctament amb analgèsics moderats durant 3-5 dies. Es deixarà un embenat adhesiu els primers 3 a 5 dies per reforçar la posició de la glàndula mamària. Haurà de portar un sostenidor de tipus esportiu durant el primer mes i des del moment de l’alta La baixa laboral o restricció d’activitat habitual (sobretot amb els braços) serà mínim de 10 dies - 2 setmanes, tot i que s’haurà d’esperar un mes per iniciar l’activitat física complerta (gimnàs i qualsevol altre tipus d’esport). Els punts es retiren a partir dels 7 – 10 dies.

Quan seran visibles els resultats?

Els resultats són objectius de forma immediata però la inflamació pot durar fins a 1 mes.

A partir dels 6-8 mesos comença a desaparèixer l’envermelliment normal de les cicatrius.