Dr. Pablo Collera Ormazabal

Cirurgia General i Digestiva

Currículum resumit

Descarregar currículum complet

Informació

  • Articles (Cirurgia de les lesions cutànies)


Què és una lesió cutània?

Són lesions benignes o malignes que afecten la pell, en qualsevol localització. En cirurgia ambulatòria el més freqüent és realitzar intervencions menors, mitjançant les quals podem extirpar les mateixes. Les zones en què més s'intervé són la cara, les esquena, els braços, mans i el tòrax.

Dins de les lesions benignes, les més freqüents són els nevus (lunars), quists sebacis, lipomes (es troben realment sota la pell), xantelasmes, papil·lomes, cicatrius eixamplades, hipertròfiques, queloides i petites anomalies congènites com les que es presenten en orelles, parpelles, mames... Les lesions malignes que amb més freqüència s'intervenen són: carcinomes basocel·lulars, carcinomes espinocel·lulars, melanomes, angiosarcomes, sarcomes....

En què consisteix la cirurgia?

En les lesions benignes s'elimina la lesió quirúrgicament i es tanca directament la ferida amb una sutura (punts). La sutura es realitzarà amb la tècnica més apropiada en cada cas per obtenir els millors resultats estètics.

En lesions malignes, els marges de resecció són més amplis i de vegades s'han de realitzar empelts cutanis (prendre pell d'una altra zona sana i traslladar-la a la zona operada) o penjolls locals (fer servir pell de zones pròximes a la lesió extirpada) per reparar els defectes que puguin resultar en haver fet una cirurgia més extensa.

Donats els avenços en la cirurgia actual, de vegades s'associen tècniques que es diuen de "gangli sentinella" o cirurgia microgràfica de Mohs, que requereixen una col·laboració amb altres serveis. En aquests casos, les intervencions es perllonguen una mica més en el temps, i es realitzen mitjançant ingrés hospitalari.

Quina anestèsia es realitza habitualment per a aquesta cirurgia?

Normalment, en les lesions cutànies de mida petita o mitjana, és a dir, no superiors a 5 per 5 cm, l'anestèsia que s'empra és local. En alguns casos i segons la preferència del cirurgià, s'infiltren anestèsics associats a adrenalina, que té la capacitat de realitzar vasoconstricció, per tal que es produeixi un menor sagnat a l'hora d'efectuar la intervenció.

Com serà la recuperació durant l'estada a la unitat de cirurgia major ambulatòria?

Com que és un procediment realitzat amb anestèsia local, l'estada serà curta. L'alta serà donada una vegada que el personal de la unitat verifiqui que el pacient es troba perfectament i en condicions de poder desplaçar-se al seu domicili.

Se li aplicarà gel local en casos concrets per disminuir la inflamació i el dolor, i es vigilarà que no presenti cap tipus de sagnat o hematomes a la zona intervinguda.