Laura Roig Redondo

Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica

Currículum

Informació

Motivada per la salut i el benestar de les persones, s’inicia de ben jove al món sanitari com a auxiliar de Rehabilitació a la Clínica St. Josep de Manresa i es diploma en fisioteràpia (Escola Universitària Blanquerna de Barcelona) i posteriorment en nutrició humana i dietètica (Universitat de Vic).

Assoleix així un enfoc interdisciplinar per tal de donar una assistència integral i personalitzada contribuïnt a millorar la qualitat de vida.

Sempre ha vinculat la seva activitat professional i personal dins el món de l’activitat física i l’esport.