Dr. Pablo Collera Ormazabal

Cirurgia General i Digestiva

Informació

Descarregar currículum complet

Currículum resumit


IDIOMES

 • Castellà: llengua materna.

 • Català: llegit i parlat molt bé

 • Anglès: llegit, parlat i escrit molt bé.

 • Francès: llegit, parlat bé


FORMACIÓ ACADÈMICA / EXPERIÈNCIA LABORAL

 • 1986 - 1992: Curs la carrera de Medicina a la Facultat de Medicina de la Universitat de Navarra amb l'expedient acadèmic de 3 Excel·lents, 26 Notables, 7 Aprovats.

 • 1995: Cursos de Doctorat - Univ. Central de Barcelona:
  • Fonaments Biològics de Cirurgia, 6 Crèdits: Excel·lent.
  • Trasplantament d'Òrgans Model Experimental, 10 Crèdits: Excel·lent.

 • 1996: Cursos de Doctorat - Univ. Central de Barcelona:
  • Fonaments Biològics de Cirurgia, 6 Crèdits: Notable.
  • Infeccions urinàries, 10 Crèdits: Excel·lent.

 • Obtenció de la suficiència investigadora.

 • 1994 - 1998 Obtenció via MIR del títol d'Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, realitzant el període de 5 anys de formació a l'Hospital Mútua de Terrassa.

 • Contracte com a Metge Adjunt d'Urgències adscrit al servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu realitzant guàrdies de presència física i localitzables al Centre Hospitalari de Manresa des d'Octubre de 1998.

 • Contracte com a Metge adscrit al servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Mútua de Terrassa al gener de 1999.

 • Contracte com a Metge Adjunt del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu a Centre hospitalari de Manresa i posteriorment Althaia Xarxa Assistencial de Manresa des de Febrer de 1999.

 • Plaça de professor a l'Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa - Escola de Podologia dependent de la Universitat Autònoma de Barcelona com a coordinador de l'assignatura Teoria General de la Malaltia i professor de Patologia Quirúrgica en el període 2002-2005.

 • Acreditació nivell B en la Carrera Professional any 2000.

 • Vicepresident de la filial del Bages de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears any 2003-10.

 • Des de Febrer del 2006 fins maig 2018 Adjunt a Cap de Servei de Cirurgia General Althaia Xarxa Assistencial de Manresa.

 • Acreditació nivell C a la Carrera Professional any 2007.

 • Tutor d'estades clíniques de l'assignatura Immersió al Món de la Medicina de primer curs del Grau de Medicina Universitat Internacional de Catalunya des de 2008 fins a l'actualitat.

 • Tutor pràctiques clíniques i seminaris estudiants quart curs i rotatoris de sisè curs del Grau de Medicina Universitat Internacional de Catalunya des de 2011 fins a l'actualitat.

 • Acreditació nivell D a la Carrera Professional any 2017.

 • Cap de Servei de Cirurgia General Althaia Xarxa Assistencial de Manresa des de maig 2018


CURSOS, CONGRESSOS, ABSTRACTS, PONÈNCIES I ESTUDIS MULTICÈNTRICS

 • Assistència a 127 Cursos / Congressos relacionats amb l'especialitat i àrea d'interès.

 • 31 publicacions i 59 abstracts publicats.

 • 32 Ponències com a convidat en diferents Jornades científiques.

 • Participació en 270 abstracts presentats en Congressos de l'especialitat nacionals i internacionals.

 • Participació en 4 estudis multicèntrics.


ESTADES A L'ESTRANGER

 • LADYWELL MEDICAL CENTRE. EDINBURGH. Estada 5 setmanes en un centre d'assistència primària. Escòcia 1989.

 • ST. JOHN'S HOSPITAL. EDINBURGH. Estada de 5 setmanes en el Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Escòcia 1991.

 • MEMORIAL SLOAN-KETTERING CÀNCER CENTER NEW YORK Estada com Clinical Observer entre el 10 i 31 de Març 2010 a Departament de Cirurgia en el Servei de Coloproctologia dirigit pel Dr. W. Douglas Wong USA 2010.


SOCIETATS CIENTÍFIQUES

 • Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

 • Societat catalana de Cirurgia

 • Associació Espanyola de Cirurgians

 • Associació Espanyola de Coloproctologia

 • European Society of Coloproctology